Yükleniyor
Vulpis Yazılım
KVKK HAKKINDA

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?)

6698 Sayılı Kișisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiștir. Kanun ile kișisel verilerin ișlenmesinde bașta özel hayatın gizliliği olmak üzere kișilerin temel hak ve özgürlüklerin korunması, kișisel verileri ișleyen gerçek ve tüzel kișilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi, kișilerin mahremiyeti ile kișisel veri güvenliğinin korunması amaçlanmaktadır.Vulpis Yazılım

KVKK Hangi İşletmeleri Kapsıyor ?

  • Yıllık çalışan sayısı 50 ve üzeri
  • Yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000₺ ve üzeri olan gerçek ve tüzel kişi
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve ya Yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 ₺'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi
Vulpis Yazılım
HİZMETLERİMİZ

Vulpis Yazılım Neler Yapar ?

EKİBİMİZ

KVKK ve Siber Güvenlik Danışmanlarımız

Vulpis Yazılım
Bilgisayar Mühendisi
Recep Karakaş
Vulpis Yazılım
KVKK Avukatı
İsmail Apa
Vulpis Yazılım
Oyun Tasarımıcı ve Programcısı
Murat Karakaş